Selektiv likestilling!

Jeg vil tro at min foreldregenerasjon, og spesielt kvinnene i den har et litt annet syn på likestilling og dens kamp enn det dagens unge har.
Det kan i og for seg være bra å få inn litt frisk blod, med nye synspunkter, kampområder, holdninger og meninger!

Problemet som jeg synes jeg ser som en trend er at likestillingen nå, blant unge, har fått en slags selektiv vridning.

Da jeg avtjente min verneplikt var det prosentvis langt færre jenter i forsvaret enn det er i dag. Kanskje ikke så rart ettersom alle gutter på 18 ble innkalt med mindre de manglet begge bena og du så de noen år senere på tv-programmet "Ingen grenser".
Folk jeg kjenner med legeerklæringer som frarådet militærtjeneste på det sterkeste måtte si fra seg studieplasser, slepe seg til Madla for å bli dimmitert etter 48 timer.
"Ojda, legen hadde visst rett"!

Så kom jentenes inntog i forsvaret, men uten verneplikt som guttene var vant til.
Invitasjon til sesjon.
Jeg husker ikke ordrett hva det stod på min innkalling, men å kalle det en invitasjon er å dra det jæææævli langt!

Jeg er helt sikker på at omstruktureringen og jenters inntog har vært til det bedre for forsvaret. De som er der, de vil være der – og det er veldig bra!

Men måten det ble innført/gjennomført på kan neppe kalles likestilling!

Sist ut nå er foreldrekvoten – 30 uker delt på midten og 16 til fri disp. Og igjen starter sutreorkesteret – det handler om amming og tilknytning til barnet.
En eller annen blogger skrev nettopp et innlegg der hun refererte til en studie som anbefaler fullamming i opp mot to år. Er det da samfunnets jobb å legge til rette for dette gjennom betalte permisjonsløsninger?
Jeg er overbevist om at ammemafiaen på fødeavdelingen anbefaler morsmelk til langt over konfirmasjonsalder hvis du spør.

Og hva med far oppi det hele? Eller hva med de familiene som ønsker en likere fordeling? Eller kanskje noen av ymse grunner ønsker fordelingen den andre veien?!
Jeg må tydeligvis minne om at fedrekvoten var på 14 uker inntil 2014 da den ble satt ned til ti av Solberg-regjeringen – altså bare én uke mindre enn den nye modellen!

Altså er vi tilbake til nivået fra 2013, men med enda større valgfrihet for hver enkelt familie!
Mor kan vel også meg bekjent velge å bli lenger hjemme uten lønn, og far kan forskyve sin permisjon.

Men slutt nå for faen all klaging på alt! Dere får ikke i både pose, sekk, bag og koffert!

Og dere kan ikke få likestilling der dere vil og forskjellsbehandling der det passer!
Det ligger implisitt i ordets to første stavelser!
Samtidig er det umulig for samfunnet, og verden generelt, å innfri et hvert individuelt krav og/eller ønske!

#permisjon #likestilling #foreldrekvoten #mammaperm #pappaperm #forskjellsbehandling

Det økende hatet!

Som dere sikkert har skjønt er jeg en person som ofte slenger ordet hat rundt meg!
Jeg hater å tape, hater ananas (bunnløst), hater en ex eller to (billedlig talt) og så videre…
Men jeg har aldri følt på, så vidt jeg kan huske, ekte hat – slik Israelere har for Palestinere, Hutuene vs. Tutsiene, eller det høyreekstreme føler mot innvandrere.
More to the point, det hatet ABB følte mot AUF!

Vi har nylig tilbakelagt datoen som markerer den mørkeste dagens i norsk historie (i fredstid), 22.07.11 – dagen da alt sviktet!
Etterretning, beredskap, kommunikasjon og etatlig samarbeid for å nevne noe!
Det eneste som ikke sviktet var medmenneskelighet. Med rosetog, appeller, taler, kronikker og markeringer viste det norske folk seg fra sin beste side!
Det var en trist dag, men samtidig en dag som i ettertid har brakt frem en slags nasjonal stolthet – vi lot oss ikke knekke!

Så hva skjedde?
Hvor ble det av mere åpenhet? Mere demokrati? Forståelse? Aksept og medmenneskelighet?

Min historielærer på videregående hadde et sitat han repeterte jevnlig; "av historie lærer man at man ingenting lærer av historie".

I årene som har gått siden 2011 har vi ikke blitt mere åpne.
Vi har en leder for et regjeringsparti sitter i et BBC-intervju og snakker om snikislamisering, og står fast ved det etter at hun blir konfrontert med at muslimer kun utgjør fire prosent av norges befolkning!

Vi har hatt en justisminister som kaller muslimer for "ulver i fåreklær"… men det er ikke skremselspropaganda 🤔

Vi har splittet innvandringsdebatten inn i to grupperinger, tilhengere og motstandere, og på den måten kvalt en sunn debatt rundt temaet. Er du for er du venstreradikal, er du i mot er høyreradikal.
Og det er det som skjer. En polarisering der skeptikeren må søke sine meningsfeller langt, langt, langt ute til høyre – noe som igjen har ført til (antagelse) økte medlemstall i den nordiske motstandsbevegelsen.
Denne gruppen fornekter Holocaust, feirer Hitlers bursdag og kjemper for et arisk, nordisk rike!
Finland har allerede nedlagt forbud mot organisasjonen, og kjenner jeg lusa på gangen kommer Norge til å gjøre det samme så fort det skjer noe dramatisk.
Er det mere demokrati? Innskrenking av ytringsfrihet vil vel jeg kalle det. Og viktigst av alt; vil vi ha disse menneskene og gruppene opererende under radaren?
Jeg sier i hvertfall nei. Inviter de med i debatter, la dem fremme sitt syn og gi dem et ansikt utad. For deres del tror jeg det ville vært kontraproduktivt og syntes!

Overlevende fra Utøya lever med drapstrusler og sjikane, homofile blir trakassert på åpen gate og muslimer blir ofte stemplet som en stor gruppe terrorister!
Flyktninger, aka mennesker i nød anses av enkelte som en epidemi.
Mange av disse holdningene har nok alltid eksistert, men har i nyere tid blitt mere synlige gjennom sosiale medier og et mere gjennomsiktig samfunn.

22. juli hvert år blir vi minnet på tragedien som inntraff og ordene som ble sagt, og hvert år gjør vi det samme; vi feller en tåre, legger ned en rose – noe som i og for seg er fint!
Men vi må slutte å klappe oss selv på skulderen og si “job well done”!

For vi har laaaaangt igjen for å leve opp til alle de store ordene som ble sagt sommeren for syv år siden!

#22juli #utøya #demokrati #åpenhet #hat #langvei #ytringsfrihet

KRIIIISE!

Jeg får vel starte med definisjonen på krise hentet fra Store Norske Leksikon; "Krise er en vanskelig situasjon, et avgjørende vendepunkt eller en plutselig forandring. Begrepet blir brukt om akutt politisk vanskelighet (regjeringskrise) eller sterk svingning i en persons sinnslikevekt (religiøskrise).".

Av en eller annen grunn ser ikke denne definisjonen ut til å holde for media, firmaer og produsenter.
De ser ut til å ha skapt sin egen, og hvis jeg skal prøve og summere den opp går det som følger; "krise er en potensiell mangel, eller et mindre overskudd av ikke-essensielle varer".

Vi har tidligere hatt smørkrise, forhåndsannonsert potetgull- og biffkrise, og nylig/pågående har vi en ølkrise.
Ølkrisen er dog reell ettersom den bunner ut i vannmangel… men da er det vel vannkrise?! 🤔
Bønder må slakte dyr, avlinger går tapt og skogbrannfaren er enorm over store deler av landet, men det er jo ingenting i forhold til to uker ferie uten norskprodusert øl!

Den eneste "krisen" som har oppstått er skapt av media. Folk hamstrer på bakgrunn av halvveise og misvisende opplysninger som igjen fører til tomme butikkhyller.

Siste nå er at Tine forhåndsvarsler melkekrise. "Samvirkeselskapet legger til at kundene har begynt å uroe seg for leveringsevnen deres."
Min mistanke er at overnevnte utsagn er ren løgn… ingen forbruker i verden bekymrer seg for mangel på melk flere måneder i forveien!
Det Tine her anser som en krise er en potensiell tøff periode som produsent!

På lik linje med smør og øl, er det ingen som dør av melkemangel… det finnes plantemargarin, sprit og soyaprodukter som kan erstatte de overnevnte!

#krise #smør #øl #vann #tørke #melk #tine #media

Barn er vel også mennesker?

Det er liten tvil om at det å ha barn skaper noen utfordringer i livet. Utfordringer og bekymringer man aldri har hatt før bobler opp til overflaten, og det er veldig forståelig!

Men jeg mistenker at enkelte kunne vært ungått med enkle grep!

I et samfunn der personlige forskjeller, mangfold og variasjon er i økt fokus har vi fortsatt en ekstremt homogen gruppe – småbarn.
Kontroller på helsestasjonen inneholder en labyrint av grafer, kurver og kartleggingsverktøy for når, på minuttet, de bør klare diverse ting.

Er det grunn til panikk når småen klarte å rulle rundt to dager etter normalen?
Det virker nesten sånn. Og denne panikken påføres i all hovedsak førstegangsmødre ettersom de er med i barselgrupper og lignende.
Der kan de sitte med kaffekoppen og sammenligne notater for når det ble rullet, krabbet, stått og fullført universitetsutdannelse.
Men er ikke barn også individer? Med alt det fører med seg.

Når du på helsestasjonen får beskjed om at din lille håpefulle henger fire minutter bak på øye-hånd koordinasjon, ønsker jeg å kontre den.
Jeg hadde på videregående gym med enkelte som ikke hadde klart å ta imot en ball om så livet deres hadde vært avhengige av det!
Jeg har spilt fotball med 50-åringer som knapt vet hvilket ben de skal stå på uten at det er en sak for helsemessig bekymring!

Temaet er fremstilt humoriatisk i flere komiserier – Solsidan og Modern Family for å nevne et par!

Jeg forstår selvfølgelig at det er ting som må trenes og fokuseres på, men er det noe poeng i å skape ubegrunnet bekymring hos usikre førstegangsforeldre?

Jeg hadde en gang en veldig pedagogisk (og dyktig) fotballtrener. Han valgte å fortelle alt det positive, og mot slutten skyte inn hvor det var forbedringspotensiale. Kanskje det er et eksempel for etterfølgelse i helsevesenet? 🤔
For som usikker forelder er du allerede bekymret for ALT annet!

Vår lille storsjarmør ble født liten og var dermed litt svakere enn sine jevnaldrene. Dette resulterte i at han ikke trivdes spesielt godt på magen og på den måten hadde litt underutviklet nakkemuskulatur. I tillegg er han genetisk ganske tjukk i hue (bokstavelig talt), noe som selvfølgelig øker utfordringen ytterligere!
Alt dette ble påpekt gang på gang av helsesøster, noe som KUN resulterte i bekymring.
Nå (snart seks måneder gammel) ruller tassen rundt non-stop, og tilbringer like mye tid på mage som på rygg!

Så alle stressede foreldre der ute; slapp av!
Lek, prat og tren med deres små, så ordner det seg fint av seg selv!
Stress og bekymring har vel strengt tatt aldri vært et spesielt konstruktivt motivasjonsverktøy?!

#barn #utvikling #bekymring #barselgruppe #førstegangsforeldre #helsesøster #helsevesen #detløserseg #slappav

The age of the “fjortiss”!

Da facebook ble lansert i 2007 gikk startskuddet for menneskehetens nedstigning inn i den kunnskapsløse avgrunn… i hvertfall kan det argumenteres for i ettertid!

For på generelt grunnlag virker det som en stor del av medlemslisten bestemte unisont at de skulle bli en stor homogen gruppe.

I enkelte, dog veldig få, tilfeller kan kanskje dette være en forbedring, men den gang ei.
Hadde man enda valgt en grunnlag bassert på økt kunnskap eller lignende kunne jo dette hevet nivået til enkeltindivider betraktelig.

Men nei… kursen og gruppementaliteten som på den uoffisielle generalforsamlingen ble vedtatt var tilsynelatende; "vi skal alle bli 14 år gamle jenter"! 🤔
Desverre er det slik her at jeg må kjønnsdiskriminere noe, for jenter, kvinner, damer ER værst!

Trutmunner skal fotograferes og postes, tilsynelatende for å få likes og kommentarer av typen; "åh, pena", "peneste", "vakreste" eller "besteste" (for ste-ending MÅ med). Og så skal det tegnsettes ytterligere med så mange emojier at twitter for lengst hadde satt en stopper for galskapen… det er gule fjes som kysser, blunker, ler… og hjerter i alle regnbuens farger!

Og slutt med oppdateringer med såkalte “visdomsord”; “carpe diem”, “det er i motbakke det går oppover”, “du er sterkere enn du tror” osv.
Ikke bare er de meningsløse, de er også feil.
En heis går også oppover! Du er ikke nødvendigvis sterkere enn du tror! Og et glass vin på kvelden er da ikke ekvivalent med å gripe dagen!

Disse voldtektene av det norske språk, tegnsettingene fra helvete og overfladiske visdomsordene gir meg en synkende tro på menneskers generelle intelligens, og fungerer på den måten motsatt av intensjonen!

Og dere, facebook er ikke forumet for å fortelle din partner hvor høyt du elsker han/henne… resten av verden, inkludert 98% av vennelista, bryr seg ikke en dritt!

Og er det rart at psykisk helse har blitt en større utfordring når prepubertal usikkerhet har blitt adoptert av og/eller videreført til mennesker langt inn i 30-, 40- og 50-årene?
Der vellykkethet og verdi som menneske avgjøres av antallet likes på et bilde, eller antallet hjerter i kommentarfeltet under!

Og hvem trenger vel profesjonell hjelp når facebook kan tilby 500-1000 hobbypsykologer?
Misforstå meg rett, det er forsåvidt modig å stå frem med historier om overgrep og psykiske utfordringer, men INGEN har 700+ venner som de i fortrolighet ville fortalt disse tingene til!

Her trengs det oppstramming, samt kurs i nettvett, norsk og garantert et par ting til!

VOKS OPP for faen – fjortiss bør, kan og skal ikke være det nye hippe!

#facebook #likes #sosialemedier #psykiskhelse #fjortiss #emojies #språk #visdomsord

Seek, and ye shall find!

Vi er for tiden midt i juli, fellesferie og hovedsesong for agurknytt.
Mamge, meg selv inkludert, vil kanskje påstå at hele året har blitt grønnsakssesong i media, men selv i denne salaten finnes det på denne tiden ekstra agurker!

Uansett ender dette opp med at min hovedkilde til irriterende ting, VG, ilke nødvendigvis leverer irritasjonsmomenter med vanlig jevn frekvens.

Men heldigvis finnes det, for meg, en nær utømmelig kilde til irritasjon, frustrasjon, og generelt agg – nemlig religion!

Jeg syntes derfor det var passende å låne overskriften fra Matteus 7:7.

Det som er det fine med dette temaet er at det er nok å skrape i overflaten av dette menneskelig oppkastet for å finne forkastelige ting.

Det skal nevnes at jeg nettopp har fullført boken "God is not great: how religion poisons everything", så mitt syn er nok ekstra farget for øyeblikket – altså et perfekt utgangspunkt!

Det er for så vidt en ting å tro på en makt høyere enn seg selv, som guider en gjennom livets trauste irrganger.
Men når man følger nedtegnelser i bokform (skapt av mennesker, for mennesker) blir det problemer av det!

Religion(er) er i grunn det beste eksempelet vi har på vellykket massesuggesjon, og bøkene som følges virker til å frata mennesker evnen til kritisk tenkning!

Mine meningsmotstandere vil påstå at religion fører til mye godt, men jeg vil hevde at alt grumset de har bidratt til sørger for at de er laaaaangt på minussiden karmamessig!

Under et omskjæringsrituale utført av en smal jødisk sekt, der forhuden visstnok skal suges av, viste det seg at rabbineren hadde smittet syv spedbarn med herpes (to døde). Dette ble feid under teppet av den aktuelle borgermesteren på grunn av "frihet til religiøs utøvelse" – New York, 2005.

Kristne vil kanskje hevde at "sånn gjør ikke vi", men det er ganske eplekjekt av en gruppe som aktivt har jobbet mot utdeling av kondomer i land der AIDS-epedemien har herjet?! 🤔

Igjen vil kanskje andre religiøse retninger fraskrive seg slike umoralske ting… men vent litt…
Muslimske ledere har dog sørget for at vaksinasjonsprogram mot polio falt i grus fordi; "dette var vestens forsøk på å utslette dem gjennom sterilisering".

De overnevnte eksemplene er fra relativt moderne tid, og går vi lenger tilbake blir ikke historien penere!

Og er det ikke litt rart å tro på en allmektig, allvitende og allseende gud som dømmer deg nord og ned for utenomekteskapelig sex, men snur det andre kinnet til når altergutter misbrukes seksuelt?
Humoren i det, om man skal finne den, må jo være at dersom helvete eksisterer vil det være ganske mange representanter fra det katolske presteskapet representert der!
Oppi all tragedien må jeg si at akkurat den ironien er vanskelig for meg å ikke verdsette!

Det 5. bud sier også at du skal ikle slå ihjel… til tross for dette har det blitt begått relativt mye drap i guds navn gjennom historien!

Langt mindre grelt, men allikevel viktig er det at religion hindrer spredning av kunnskap. Religionshistorie erstatter naturvitenskap, og hvorfor lærebok når bibel?

På spørsmål om bibelen burde oversettes til spansk for å tilfredsstille den delen av populasjonen, svarte guvernøren i Texas; "hvis engelsk var bra nok for Jesus, er det bra nok for meg"!

Donald tvitret nylig om immigrasjon, der han dro frem himmelens restriktivitet kontra helvetes åpne grensepolitikk.

En anonym undersøkelse blant kongressmedlemmer over dammen viste at ca. 40% var ateister… men ingen tørr si det høyt i frykt for å tape gjenvalg!

Og dette er mennesker som er folkevalgt for å lede 🤔
Hvis ikke det er skummelt, så vet ikke jeg!

Heldigvis har jeg flere bøker på vei, som kan gi meg enda mindre tiltro til religion – en avdanket og foreldet institusjon som ironisk nok, oppfunnet i dag ville fått ganske mange mennesker institusjonert!

#religion #kristendom #godisnotgreat #kunnskap #bibelen #jøder #kristne #muslimer #ateist