500 er ikke problemet!

Jeg har ingen problemer med å se at det er lettere å vaksinere 500 enn å prioritere lærere, barnehagelærere, politi, brannvesen osv. Jeg har heller ikke, objektivt sett, problemer med å forstå viktigheten av en fungerende beredskap.

Det jeg har problemer med er antallet tunger på de 500 hestene som ris, semantikk for å sno seg unna forklaringer, omdefinering av regelverk for å sette seg selv foran og ikke-eksisterende argumenter!

For det er hverken ufornuftig eller ubegrunnet å vaksinere Stortinget m.fl – det er umusikalsk, usolidarist og i beste fall en elendig og lite gjennomtenkt idé.

Mens alle andre venter på sin tur og til nå, forholdsvis behersket, har akseptert omprioriteringer og en behandling som ligner på klagetelefonen til Telia; “du rykker stadig bakover i køen, vennligst vent”, velger våre politikere seg selv. Dette til tross for at Bent Høie så sent som i januar var ute og presiserte at det var uaktuelt å prioritere Statsministeren og politikere før det var deres naturlige tur. Men Mæland har klart å kokkelere sammen et bullshitargument for å forbi gå den utfordringen. Det er ikke politikere som yrkesgruppe som prioriteres, men Stortinget som parlament (den overnevnte semantikken).

Det gjøres nå av beredskapsmessige årsaker som desverre ikke kan deles med offentligheten, og det kan godt stemme, men det er lett å tenke at det var da fryktelig beleilig! Det kan samtidig gjøres nå fordi så mange er vaksinert og trykket minke… er ikke det et argument for at det ikke lenger er nødvendig? 🤔

DSB og FHI har ikke vært invitert inn i prosessen eller tatt del i beslutningen noe som betyr at beslutningen er tatt ene og alene ac et mindretall på løvebakken uten nøkkelkompetanse.

Videre argumenteres det for at lærerne uansett snart har lang sommerferie og ikke skal ha elevkontakt fra vaksinen har tatt effekt uansett. Hvem flere gjelder det egentlig? Mener det er én annen gruppe som har dritlang sommerferie fra midten av juni… ja, faen… det er jo Stortinget! Men det gjelder ikke ansatte i barnehagene, politi eller de fleste andre!

Men heldigvis kan de avkrefte at det er snakk om et ønske om sommerferie… puh! Load of my mind!

Jeg forventer da at samtlige politikere holder seg hjemme i ferien, begrenser antallet gjester, unngår unødvendige reiser og i hvertfall fra et solidarisk perspektiv deltar på den dugnaden de påtvinger alle oss andre som ikke har en possisjon der vi kan vaksinere oss selv!

Fy faen Erna!

Jeg er ingen høyrevelger, har aldri vært det, og i dag ble det klart at jeg ALDRI kommer til å bli det!

Jeg har alltid vært interessert i politikk, og i så måte respektert politikernes oppgave; “fordelig av goder og byrder i samfunnet”. Disse byrdene det er snakk om har stort sett vært beskatning i ulike varianter og størrelsesordner, mens godene i hovedsak handler om en velfungerende velferdsstat. Så lenge disse byrdene deles på en omtrent rettferdig måte betaler jeg skatten min med glede ettersom jeg nyter vel så godt av godene som alle andre… trodde jeg!

Men sånn er det ikke… det snakkes om usolidarisk oppførsel når lavtlønnede yrker benytter sin rett til streik, mens Stortinget vedtar sin egen lønnsøkning – oftest på nivå med frontfagene. En vanlig stakkar som av legitime årsaker jobber 50% kommer aldri opp i full pensjon, noe Stortingspolitiker oppnår etter to periodet (åtte år). Egen kake meles med alt det melet som kan fravristes alle andre, og like muligheter er bare en illusjon som ikke engang er verdt å trykke på dopapiret!

Så kom pandemien med alt den har medført. Permitteringer, konkurser og store omveltninger for veldig mange. Regler og retningslinjer som er så omfattende og forvirrende at de brytes selv av de som har vedtatt og formidlet dem.

Så kom vaksinene. De eldste ble prioritert først. Forståelig selv om jeg er sterkt uenig! Helsepersonell ble prioritert – burde vært aller først, men sånn ble det ikke. Vi har jobbet oss nedover i alder, gjennom risikogrupper og endelig begynte det å nærme seg min tur. Så kom omprioriteringen og 18åringer rykket inn foran meg – greit nok ettersom unges psykiske helse har fått et hardt slag det siste drøye året!

Men det setter altså meg, som yrkesaktiv 34åring enda lenger bakover i køen. Jeg kan ikke ha hjemmekontor, holde avstand, bruke visir eller gjemme meg fra potensiell smitte – jeg jobber i barnehage! Vi har stått på i over et år med kohorter, rødt nivå, vasking, gult nivå, spriting, rødt nivå igjen. Vi må holde oss hjemme ved symptomer som alle andre, noe som medfører flere vikarer og økt belastning på faste ansatte. I Oslo har det til og med vært umulig å få tak i vikarer, så kohorter må stenge pga personalmangel.

Vi teller antallet snytepapir pr. time og sender barn hjem med snørr. Vi står på og gjør det beste vi kan hver dag og hva får vi igjen?! INGENTING!

Samme dag som det varsles at kommunen selv kan bestemme hvilket trafikklys de skal forholde seg til i skole og barnehage kommer vår regjering ut med nyheten om at 500 på Stortinget, Slottet og Høyesterett skal prioriteres inn i vaksinekøen allerede neste uke. Det er faen meg et hån! Ikke bare mot ansatte i skole og barnehage, men alle som har møtt opp på jobb i denne “dugnaden” som de så fint kaller det! Men som i en hver vanlig dugnad er det noen som bidrar, mens andre høster fruktene av det – denne gang vårt utøvende og lovgivende organ! Det er faen meg til å spy av!

Jeg skjønner at 500 er en dråpe i havet, men signaleffekten er sterk. Gjengen på Løvebakken som er stemt frem for å representere folket setter helt tydelig seg selv over folket. De anser seg selv som viktigere enn alle andre, og i sin navlebeskuende svære innser de ikke at de kan klare jobben sin med langt mindre menneskelig kontakt enn alle andre!

Det hjelper heller ikke om dere går tilbake på det… skaden er allerede skjedd!

Så kjære Høyre… kjære Venstre og Krf… jeg håper folk våkner opp og innser at to av dere må under sperregrensa til høsten og at det siste blir til et mikroparti – For DETTE er faen ikke greit! Vi kan ikke akseptere folkevalgte som styrer etter mottoet: “først meg selv, og så meg selv. Og så min neste, hvis det kan tjene til mitt eget beste!