Vi er gravide igjen!

Sist gang jeg produserte en lignende overskrift klarte jeg å provosere enkelte, og ettersom det er noe jeg verdsetter meget høyt ser jeg ingen grunn til å gjøre noe annerledes denne gangen!
Hvem vet… kanskje jeg nå klarer å lure enda flere kvinnelige martyrer på banen 🤞

Så i oktober smeller det!
Vi skal ikke bli foreldre igjen… jeg hater den frasen, da vi på inget tidspunkt har sluttet å være foreldre for førstemann. Det vi skal bli er tobarnsforeldre!

Overskriften passer nok også muligens bedre enn sist, ettersom nåværende graviditet, naturlig nok, påvirker meg i langt større grad – med en toåring i hus blir det større belastning på meg når kvalmen slår til. Og det er helt greit!

Det jeg vil til livs er alle mytene og løgnene som deles på instagram, facebook og alle andre sosiale plattformer.
Det er ikke en magisk tid!
Jeg/vi kommer ikke til å savne denne tiden i midten av november!
Unntaket blir i såfall midtveis i et bleieskift klokken 03, men da er det fordi det øyeblikket er rævvere (ref. Misjonen på P4) enn inneværende nimånedersperiode.

Denne ikke-magiske perioden kulminerer så i et ikke-magisk øyeblikk aka fødsel som, fortsatt, ikke er et mirakel, men selve grunnlaget for vår (og mange andre arters) eksistens!

Jeg skal ikke frata alle den gleden enkelte potensielt føler, men alle solskinnshistoriene er de eneste som deles og det skaper et skjevt og unyansert bilde av virkeligheten – i hvertfall føler jeg det sånn!
Det skaper ikke rom for å ytre at man finner ting vanskelig eller kjipt!

Det romantiserte bilde som skapes gir bare oss andre dårlig samvittighet når vi ikke daglig føler magien.

Uansett går vi spennende tider i møte, men den blir utvilsomt også slitsom!

Men vi har valgt det… og vi gleder oss til å bli fire!