Puter under armene på fremtidens arbeids”takere”!

I denne sammenhengen er det lett å si “alt var bedre før”, så før jeg går løs på irritasjonen skal jeg forhåndsdefinere et par ting!
Jeg er 30 år og ser ikke på meg selv som gammel, men allikevel er jeg eldre enn noen!
Det er ikke evigheter siden jeg gikk ut videregående, men elleve år har det blitt!
Jeg skjønner også at det er forskjell fra skole til skole, og jeg skulle gjerne vært tilbake på min gamle for å observere en ukes tid!
Enkelte vil kanskje påstå at elleve år før min tid var alt annerledes, men jeg kan faktisk bare ta ugangspunkt i kunnskap jeg selv besitter.

Sånn… da kjører vi!

Jeg jobber for tiden på en videregående skole (jeg utleverer ikke hvilken) og fungerer på mange måter som en miljøarbeider.
I tiden jeg har vært her har jeg observert en del ting jeg ser på som svært annerledes fra da jeg gikk på skolen… skolen har blitt en stor fabrikk der produksjonen av puter under armene har skutt i været!

Det inngås kontrakter med elevene, men det får ingen konsekvens om disse brytes!
Lærerene har null, niks og nada autoritet og det er vanskelig å påstå noe annet enn at elevene styrer skolen mer eller mindre i den retningen de selv ønsker!
Narkotika selges i stor skala, men etter elevorganisasjonens protest har jo ikke politiet tilgang med hund – elevene mistenkeliggjøres var argumentet!
Vent… er det mistenkeliggjøring hvis man er “spot on”?

Det er også et stort problem at elevene ikke møter i timene fordi det er kjedelig.
Hmmmm… hvordan skal det gå for disse menneskene i jobb?
Personlig har i hvertfall jeg til gode å ha en jobb som aldri er kjedelig!
Allikevel blir de beskyttet av omverdenen og alt man ender opp med er en gjeng som ikke aner hvordan verden, og livet generelt utspiller seg!

Og det forplanter seg… uvitenheten følger med!
For noen år siden var jeg midlertidig utplassert i en stilling der en av de faste ansatte plutselig ble borte noen dager… uten varsel eller opplagt grunn!
Det viste seg i ettertid at vedkommende hadde vært syk og lente seg på fraværsgrensen på 20% som var gjeldene på høyskolen.
Man tror kanskje at man gjør dagens elever en tjeneste ved å se litt gjennom fingrene og slække litt på kravene, men i realiteten er det en gedigen bjørnetjeneste!

Jeg skal også komme med et konkret eksempel sammenlignet med hvordan det så ut for elleve år siden;
Jeg satt nylig vakt, sammen med faglærer på en tentamen. Elevene jukset åpenlyst, brukte mobiltelefoner, snakket sammen, samarbeidet, tok pauser når det passet dem og så videre…
Hadde dette skjedd under en av mine tentamener hadde læreren gått – og strøket samtlige!
Her tok det en litt annen vending – Ros for at de tross alt ikke var værre. HVA FAEN?
Etterpå skulle de klage på karakterer ettersom flere tror karaktersetting er forhandlinger.
NEWSFLASH: to pluss to blir ikke fem bare fordi du bråket mindre enn du pleier!

Nå har denne putesyingen forplantet seg til høyere utdanning – nærmere bestemt lærerutdanningen!
Jeg skal ikke gå inn på om man bør ha tre eller fire i matte for å komme inn – I don’t care!!
Men når det engang er satt et krav er det faktisk kravet som gjelder.
Det at det finnes toer-elever som kan bli gode lærere sier seg selv… men det finnes også sekser-elever som ikke kan snakke med andre mennesker!
Karakterene forskjellsbehandler ikke egnethet, men det differensierer kompetanse. Og i dette tilfellet er kompetansekravet fire i matte!
Man blir ikke nødvendigvis en dårligere politimann av en toer i nynorsk heller, men kraver er treer i snitt i norskfagene!
Så argumentet faller på sin egen urimelighet!

I dagens VG kan man lese nok en tåredryppende historie om ei som ikke kom inn på lærerstudiet på grunn av mattekarakteren… men hun jobber som vikarlærer i matte.
Det ligger også ved en fantastisk uttalelse fra Sps skoletalsperson jeg må sitere;  “Jeg er spesielt urolig for alle skolene i distriktene som allerede sliter med å få kvalifiserte søkere til lærerstillingene”.
Når du ikke klarer kravene, betyr ikke det at du ikke er kvalifisert?

Fortsett i denne retningen og fremtidens arbeidstakere kommer til å møte opp når de vil, gjøre det de gidder, dra hjem når de er slitne og griner seg til høyere lønn!

#skole #utdanning #lærere #elever #puterunderarmene #karakterkrav #sutring #tilpasning #bjørnetjeneste

2 kommentarer

Siste innlegg